send link to app

Melka Selassie - መልክአ፡ሥላሴбесплатно

Melka Selassie - መልክአ፡ሥላሴ- ሰይፈ ፡ መለኮት። የፀሎት መጽሐፍበአማርኛምስጋና ጸሎትና መንበርከክ ላስታማሩኝ ለተከበሩ መልአከ መንክራት ግርማ ወንድሙ::